Hartpury University 24-49 Ospreys 040921

Hartpury University RFC v Ospreys, Pre season Friendly