Northampton Saints v Ospreys 100921

Northampton Saints v Ospreys, Pre season Friendly